Na objednávku pořádám pro školy, organizace a firmy jednodenní či vícedenní školení Moodle zaměřené na práci s tímto vzdělávacím systémem.

Školení probíhají zpravidla v prostorách objednatele (na přání mohu školicí prostory zajistit).

Školení jsou určena pro skupiny do 16 osob. Mohu tak přizpůsobovat tempo a obsah školení znalostem a momentálnímu stavu účastníků školení.

Školení jsou změřena na reálné využití probrané látky. Probíhají proto formou workshopu. Každý účastník si probíranou látku hned prakticky zkouší v připraveném testovacím prostředí. Z toho důvodu je nutné, aby měl každý účastník svůj notebook, případně aby byla učebna vybavena dostatečným počtem PC společně s internetovým připojením.

Každý účastník školení získá zdarma přístup do školicího prostředí LMS Moodle po dobu 30 dní od data školení, aby si mohl své nově získané znalosti a vědomosti později zopakovat a osvěžit.

Pozn.: Pokud je přístup k internetu omezen (např. z důvodu bezpečnostní politiky firmy), je možné se domluvit a školit přímo na interním Moodle systému objednatele.

Nabízím 3 základní typy školení Moodle