Moodle kurzy (aktualizace léto 2019)

  • Mimo interaktivních e-learningových kurzů nabízím také kurzy určené přímo pro LMS Moodle
  • Kurzy mají rozsah cca 20-35 stránek A4 (resp. jejich e-learningový ekvivalent)
  • Kurzy obsahují zpravidla průběžné otázky/úkoly
  • Na konci každého kurzu se nachází závěrečný test, který je podmínkou pro úspěšné absolvování kurzu
  • Závěrečný test je náhodně losován z databáze více otázek
  • Úspěšné absolvování testu lze propojit s automatickým vydáním certifikátu/osvědčení
  • Kurzy lze zakoupit jako zvýhodněný balík či jednotlivě.
  • Poznámka: Více o těchto kurzech naleznete zde

Seznam dostupných kurzů naleznete zde.


  • Typ: Ukázka e-learningového kurzu
  • Technologie: Autorský nástroj LMS Moodle