Moodle kurzy (aktualizace léto 2019)

 • Mimo interaktivních e-learningových kurzů nabízím také kurzy určené přímo pro LMS Moodle
 • Kurzy mají rozsah cca 20-35 stránek A4 (resp. jejich e-learningový ekvivalent)
 • Kurzy obsahují zpravidla průběžné otázky/úkoly
 • Na konci každého kurzu se nachází závěrečný test, který je podmínkou pro úspěšné absolvování kurzu
 • Závěrečný test je náhodně losován z databáze více otázek
 • Úspěšné absolvování testu lze propojit s automatickým vydáním certifikátu/osvědčení
 • Kurzy lze zakoupit jako zvýhodněný balík či jednotlivě.
 • Poznámka: Více o těchto kurzech naleznete zde

Seznam dostupných kurzů (léto 2019)

 • Jak tvořit kurzy v Moodle
 • Základy první pomoci
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Prodejní dovednosti
 • Time management moderně

 • Typ: Ukázka e-learningového kurzu
 • Technologie: Autorský nástroj LMS Moodle