• instalace portálu a požadovaných funkcionalit
 • propojení s CMS WordPress
 • nakódování grafického vzhledu vč. uživatelských sekcí
 • propojení s interním systémem zápisu uživatelů
 • vydávání certifikátů
 • pokročilý reporting studujících
 • pokročilé testové soubory
 • optimalizace pro mobilní zařízení
 • automatický zápis do vybraných kurzů
 • vytvoření interaktivních prvků pro zakomponování do kurzů  (tabulky – akordeóny, harmoniky, skryté otázky)
 • Typ: E-learningový systém
 • Technologie: Moodle, HTML5, CSS3, PHP
 • Zákazník: limeway s.r.o.