• instalace požadovaných funkcionalit
  • úprava grafického vzhledu vč. uživatelských sekcí
  • vydávání certifikátů
  • tvorba grafických šablon certifikátů dle dodaných předloh
  • doprogramování kontroly vypršení platnosti certifikátu
  • doprogramování automatických mailových notifikací
  • úprava oprávnění pro přístupy HR a managerů vzdělávání
  • automatický zápis do vybraných kurzů
  • customizace hromadných importů skrze CSV soubory
  • Typ: E-learningový systém
  • Technologie: Moodle, HTML5, CSS3, PHP