Školte efektivně e-learningem

Při tvorbě kurzů čerpám ze svých odborných znalostí z oblasti pedagogiky a andragogiky.

Technicky i didakticky správně

Je důležité, aby kurz byl více než jen pouhé překlopení psaného textu. Kvalitní e-learningový kurz musí přinést potřebný vzdělávací výsledek. Nestačí jen, že dobře vypadá. Kurz musí studujícího zaujmout, získat jeho pozornost a ideálně ji udržet až do konce.

Při tvorbě kurzů proto čerpám nejen ze svých mnohaletých zkušeností s moderními technologiemi, ale také ze svých odborných znalostí z oblasti pedagogiky a andragogiky. Dokážu tak zpracovat požadovaný vzdělávací obsah přehledně, srozumitelně a didakticky správně. Mé kurzy mají hlavu a patu.

Tvorba kurzů na míru

Chcete vytvořit e-learningový kurz, který se bude zbývat Vašimi interními procesy - například náborem či zaškolováním nových zaměstanců? Zařazujete do své nabídky nový produkt a chcete na něj vyškolit své obchodníky? Chcete ušetřit za prezenční školení BOZP a PO nahradit je e-learningovou variantou? Rádi byste měli kurz na ovládání Vašeho interního systému?
Rád Vám vytvořím e-learningový kurz na míru. 

Vyrobím Vám e-learningový kurz na libovolné téma.
Rád Vám poskytnu své zkušenosti.
Zašlete mi Vaši prezentaci či podklady a já z nich vytvořím interaktivní e-learningový kurz.

Vaše podklady, mé zkušenosti

Máte již zpracovány papírové materiály, elektronické příručky, brožury, powerpointové prezentace nebo ukázková videa? Rád Vám je předělám do podoby e-learningového kurzu.

Umím převést Vaši prezentaci, word či PDF do podoby e-learnigu i vyrábět graficky náročné multimediální kurzy.

Kurz podle Vašich možností

Kurzy vytvářím s využitím technologie HTML5. Vyrobený e-learningový kurz tak můžete nasadit nejen do vzdělávacího systému (LMS), ale lze je zveřejnit také přímo na Vašich webových stránkách či v interních systémech a intranetech.

Cena e-learningového kurzu je závislá zejména na rozsahu, grafickém zpracování, použitých médiích a míře interaktivity. Sdělte mi svou představu kurzu nebo jen jeho rozpočet. Díky svým bohatým zkušenostem pro Vás najdu vždy to nejlepší řešení.

Kurzy jsou připraveny k implementaci do libovolného systému, který podporuje standardy SCORM / xAPI.