Systém přesně podle Vašich potřeb

Již řadu let se věnuji e-learningu a oblasti online vzdělávání. Rozumím proto požadavkům kladeným na kvalitní e-learningový systém i úskalím jeho návrhu a tvorby.

Při realizaci jednoduchého e-learningového systému, který by dovoloval základní správu malého množství kurzů vycházím nejčastěji z redakčního systému WordPress.

Rozumím požadavkům kladeným na kvalitní vzdělávací systém i úskalím jeho návrhu a tvorby.

Pro složitější a komplexnější projekty využívám LMS Moodle, který je úspěšně využíván jak v akademické, tak komerční sféře. Tento systém poskytuje pokročilé nástroje pro správu a řízení vzdělávání, a je proto vhodný pro plnohodnotnou e-learningovou agendu.

LMS MOODLE

Moodle je plnohodnotný e-learningový systém pro tvorbu, správu i distribuci e-learningových kurzů. Vyvíjen je jako webový nástroj podporující konstruktivistický přístup ke vzdělávání. Jedná se o celosvětově nejvíce využívaný systém pro správu vzdělávání.

Spojuje v sobě řadu nástrojů pro organizaci a řízení studia. Umožňuje vytvářet e-learningové kurzy a studijní materiály. Neklade přitom zvláštní požadavky na počítačovou gramotnost uživatele. K ovládání tohoto prostředí postačí běžný počítač a internetový prohlížeč.

Více o Moodle se dozvíte zde.

WORDPRESS (WP LMS / LearnDash)

Tento systém je celosvětově velmi rozšířen - funguje na něm zhruba 30% všech internetových stránek. Pokud tak máte stránky postavené právě na systému WordPress je možné rozšířit jejich funkcionalitu o poskytování e-learningových kurzů prostřednictvím pluginu LearnDash či komplexního řešení v podobě šablony WPLMS.

WordPress je jednoduché a intuitivní řešení vhodné především pro ty, kteří chtějí mít co nejméně starostí a vyhovuje jim základní a přitom plně funkční prostředí pro správu vzdělávání formou e-learningu.

Jednoduchá administrace, přehledná organizace, základní reporty o školení a statistiky.

Ukázkový portál Moodle naleznete na elearning.pavellorenc.cz

Co je LMS

LMS je zkratka pro Learning Management System neboli Systém pro správu vzdělávání. Jedná se o komplexní e-learningový systém.

LMS v sobě spojuje zejména nejrůznější nástroje pro komunikaci a řízení studia (nástěnky, chatovací místnosti, diskusní fóra, evidenci studentů a jejich známek,…) a zároveň zpřístupňují studentům učební materiály či výukový obsah.

LMS nabízí zpravidla tyto možnosti:
  • Evidence a správa kurzů
  • Správa studijních plánů
  • Evidence a správa studujících
  • Evidence hodnocení studujících
  • Nástroje pro testování studujících
  • Správa přístupových práv
  • Komunikační nástroje pro zpětnou vazbu
  • Autorské nástroje k vytváření výukových kurzů
  • Úložiště studijních materiálů

Ve většině případů doporučuji zejména LMS Moodle, který je celosvětově využíván pro podporu online vzdělávání jak v akademické, tak v korporátní sféře. Jedná se o komplexní systém, a tak je třeba se s ním ze začátku nejprve seznámit. Svými možnostmi a přínosem pro řízení online vzdělávání však tento vynaložený čas brzy odmění.